Автобуски превоз


Дел од нашите возила со кои располагаме за вршење на превоз на патници во земјата и странство.

Setra 315 HDH 53+2 седишта 2000 година
Mercedes Tourismo 49+2 седиѓта 2000 година
MAN LION 49+2 седишта 2000 година